Full ADR behörighet för chaufförer

ADR Ny Grund, Styckegods omfattar alla klasser.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett ADR – intyg som gäller i fem år.

ADR Utbildning riktar sig till:

  • chaufförer som transporterar mindre mängder farligt gods
  • övrig personal som kommer i kontakt med farligt gods, t ex kontor, lager- och terminalpersonal

Om det kan räknas som mindre mängd beror på ämnets farlighet och kvantiteten. Kontakta oss så hjälper vi er att ta reda på om ni behöver någon utbildning och i så fall vilken.

Vi ger ADR 1.3 både som företagsanpassade kurser och som öppna utbildningar dit ni kan skicka enstaka deltagare.

Välkommen att kontakta oss när ni är i behov av ADR Utbildning i Karlstad och hela Värmland

Läs mer om utbildningarna här:

ADR

ADR 1.3