Arbete på Väg Utbildning – Kursen uppfyller alla de krav på utbildningen, som Trafikverket ställer, för personal som utför arbete på väg.

Kursbeskrivning

Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Nivå 1- är en grundläggande utbildning som alla ska genomgå  & som ligger till grund för Nivå 2.

Nivå 2- är en ny inriktning som avser alla som framför något slag av väghållningsfordon.

Välkommen att kontakta oss när ni är i behov av Arbete på Väg Utbildning i Karlstad och hela Värmland.

Läs mer om utbildningen här:

APV