• Caland Bemanning AB
  • Caland Bemanning
  • Caland AB Gjuteriet

”Vi har resurser, metoder och kompetens
att utföra professionella tjänster.
Bredden är vår styrka”

Vilka är vi
Caland bemanning är en del av Calandkoncernen vilken grundades år 1994 av familjen Calais och Andersson. Familjeföretaget har sitt säte i Skattkärr, en ort utanför Karlstad.

Vad vi gör
Vi erbjuder yrkeskunnig bemanning främst inom våra verksamhetsområden transport, industri och bygg. Vi löser såväl tillfälliga som varaktiga personalbehov.

Vem vi gör det för
Vi utför tjänster för små liksom stora företag.

Caland AB

Personaluthyrning

Vi löser såväl tillfälliga som varaktiga personalbehov.

Bemanningsentreprenad

Vi kan ta över ansvaret och bemanna en hel avdelning hos er, inklusive arbetsledning.

Rekrytering

På uppdrag hjälper vi till med rekrytering. Vår breda erfarenhet från personaluthyrning hjälper er att hitta rätt kompetens.

Referenser

” Med Caland Bemanning har vi ett tydligt och öppet samarbete som är
anpassat 
efter våra krav och förväntningar.
Caland erbjuder oss en flexibel lösning för vår säsongsbetonade produktion”

Björn Jonnerberg, Produktionschef ArcelorMittal

Kontakta oss

Charlotta Löfgren
Charlotta LöfgrenPersonalchef 054-22 07 94
Ellinor Halldan
Ellinor HalldanKonsultchef/HR 054-22 07 95