Vi erbjuder utbildning i Heta Arbeten i Karlstad och hela Värmland

Vi utbildar enligt säkerhetsregler för Heta Arbeten och följer Brandskyddsföreningens kursplan.

Godkänd av utbildningskommittén för Heta Arbeten, UKHA.

Vi som instruktörer gör allt vi kan för att dela med oss av våra erfarenheter och vi bjuder på oss själva. Att en utbildning skall vara rolig att gå, är vårt

viktigaste ledord.

Mål

Att alla deltagare skall få de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utföra Heta Arbeten på ett säkert och tryggt sätt.

Kunna göra en riskbedömning innan arbetet och förstå de regler som är viktiga i det arbetet man ska utföra.

Det praktiska momentet består av att man får släcka en brand.

Krav

Finns inga direkta krav men rekommenderat är att man är fyllda 18 år eller genomför någon form av gymnasial utbildning där krav finns på Heta Arbeten.

Bedömning

Efter fullgjord utbildning genomförs ett digitalt prov via dator, surfplatta eller telefon.

Man har 30 dagar på sig att göra provet och det får göras när och vart man vill. Rekommenderat är att man genomför det vid kurslokalen.

Vid godkänt resultat så kan man se sitt certifikat omedelbart via sin egen sida på

brandskyddsföreningens hemsida.

Läs mer om utbildningen här:

Heta Arbeten