omorganistaionsbild

Omorganisation!

Idag välkomnar vi två nya bolag till koncernen, Caland Företagsservice AB och Caland Entreprenad AB! Inga större förändringar för er som anlitar eller arbetar åt oss. Samma kontaktpersoner och samma anställda! Verksamheter som idag drivs i Caland AB lyfts över till de nya bolagen varpå Caland Företagsservice kommer sysselsätta sig med Bemanning och Caland Entreprenad med industrientreprenad inom metallsektorn. En förtydling av vår organisation helt enkelt!