Anmälningar till YKB fortbildning tas emot fortlöpande.
Vi håller löpande utbildningar i alla delkurser.
ADR grund och tank vecka 40, start måndag.
 Truckutbildning den 5 & 6/10
Anmälan eller frågor till Reimond. 054-220798 eller reimond@caland.se
——————————————————————————–