Säkra Lyftutbildning

Majoriteten av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan ni planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

Med en Säkra Lyftutbildning minskar ni risken för antalet olyckor och tillbud.

Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov. Kontakta oss när ni ska utbildas i Säkra Lyft i Karlstad och Värmland

Läs mer om utbildningen här:

Säkra Lyft