• Caland Betonghåltagning
  • Caland Betong 1
  • Betongsågning

”Vi har resurser, metoder och kompetens att utföra
professionella tjänster inom byggbranschen.
Bredden är vår styrka”

Vilka är vi
Caland Betonghåltagning AB är en del av Calandkoncernen vilken grundades år 1994 av familjen Calais och Andersson. Familjeföretaget har sitt säte i Skattkärr, en ort utanför Karlstad.

Vad vi gör
Vi erbjuder yrkeskunnig hjälp inom byggbranschen med specialisering inom håltagning, asbestsanering och rivningsarbeten i Karlstad och hela Värmland

Vem vi gör det för
Vi utför tjänster för såväl företag som privatpersoner.

Caland Betonghåltagning AB

Håltagning Demolering Rivning

Yrkeskunnig hjälp med fokus på miljö och säkerhet!
Vi utför borrning/sågning i golv, väggar och tak i alla förekommande material.

Asbestsanering

Vi har certifierade asbestsanerare.

Bygghjälp

Vi hjälper er när ni behöver en extra hand.

Stor maskinpark

-Demoleringsrobotar från Brokk 40 till 260
-Teleskoplastare
-Lastmaskin
-Krokbil
-Kranbil
-Grävmaskin

Referenser

”Jag använder mig av Caland Betonghåltagning AB
då de ger mig snabb och bra service.”

Simon Svensson. Entreprenadingenjör Byggbolaget

Kontakta oss

Marcus Andersson
Marcus AnderssonVD Caland Betonghåltagning 070-537 98 28
Robin Gränsed
Robin GränsedArbetsledare 070-399 81 23