Vi erbjuder Truckutbildningar i Karlstad & hela Värmland

Truckkort A Låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck samt låglyftare.

Truckkort B Omfattar alla truckar inom A samt motviktstruck.

Även Höglyftande åkstaplare, skjutstativtruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck samt fyrvägstruck. (Detta är den vanligaste utbildningen)

Utbildningarna inriktar sig framförallt på säkerheten i det dagliga arbetet med truck.

 Välkommen att kontakta oss för mer information gällande truckutbildning och truckkort.

Läs mer om utbildningen här:

TRUCK