• Caland Utbildning
  • Utbildning
  • Utbildning
  • Caland Bemanning

”Vi har resurser, metoder och kompetens
för att utföra professionella utbildningar
för dig eller ditt företag.”

Vilka är vi
Caland Utbildning är en del av Calandkoncernen vilken grundades år 1994 av familjen Calais och Andersson. Familjeföretaget har sitt säte i Skattkärr, en ort utanför Karlstad.

Vad vi gör
Våra duktiga instruktörer erbjuder en mängd olika kompetenshöjande utbildningar inom bl a transport, bygg och industri. Kontakta oss när ni är i behov av nedan tjänster. Vi jobbar i Karlstad & hela Värmland.

 

Vem vi gör det för
Vi utför tjänster för såväl företag som privatpersoner.

Caland Koncernen

Ubildningar för lastbilschaufförer

● YKB- vi samordnar utbildningsbehovet för dig eller ditt företag!
● ADR- grund, klass 1, klass 7 och tank.
● Fordon monterad kran under och över 18 tonmeter.

Övriga utbildningar

● Hjullastare- godshantering, anläggning ● Truck- A-B-C
● Travers ● APV – Arbete På Väg, nivå 1 och 2.
● Teleporter – gaffel ● Mobila lyftplattformar
● HLR – Hjärt- och lungräddning ● Brand

Säkerhet / ISO-rådgivare

Vi är säkerhetsrådgivare för dig som är transportör eller avsändare av farligt gods. Vidare är vi ISO-rådgivare för Kvalité, Miljö, Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö

Aktuellt

Alldeles för få har gått YKB

Enligt Transportstyrelsen har bara drygt 1600 personer genomfört hela YKB fortbildningens fem kursdagar för gods per den sista augusti i år. Totalt har Sverige cirka 120 000 förare i godstrafik så det låga antalet med färdig YKB är alarmerande.

Men det finns en gråzon och det är alla som påbörjat YKB kurser och inte är klara. TYA gjorde en enkätundersökning i april där vi fick svaret att 76% av de tillfrågade åkerierna (1156 stycken) påbörjat YKB utbildning för sina chaufförer. Företagen som tillfrågades har cirka 19 000 förare anställda och av dessa hade 12 500 genomgått 1-4 YKB dagar och 500 personer var klara.

”Vänta inte för länge”

Det är alldeles uppenbart att det kommer att bli stora problem mot slutet av perioden för utbildningsresurserna räcker naturligtvis inte till om alla knackar på dörren det sista halvåret.

Före den 10 september 2016 måste alla ha genomfört hela YKB fortbildningen på 35 timmar. Hinner man inte med den sista kursdagen före den dagen måste hela utbildningen göras om. Det är också klargjort från myndigheterna att inga möjligheter finns för dispens varken i Sverige eller i Europa. Både föraren och arbetsgivaren riskerar böter om det saknas giltigt yrkeskompetensbevis efter den 10 september 2016.

Mer information om yrkeskompetensbevis -YKB finns på Transportstyrelsens webbsidor eller på TYAs webbsidor

Utbildningar

YKB utbildning Sparsam körning
YKB urbildning Godstransporter
YKB utbildning Ergonomi o hälsa
YKB utbildning Säkerhet o kundfokus
YKB utbildning Lagar o regler

Kran utbildning

ADR utbildning
Truck utbildning
APV

Mobila lyftplattformar

Referenser

”Då jag anlitar Caland Utbildning så kan jag vara säker på att mina medarbetare har de behörigheter som krävs för att arbeta åt mig. Vidare har jag stor hjälp av Caland i mina miljö- och  säkerhetsfrågor. Jag ser dem som en långsiktig samarbetspartner”

Roger Olsson, Rogers Åkeri AB

Kontakta oss

Johan Wallstav
Johan WallstavVD Caland Transport, Utbildare 054-22 07 97
Reimond Sundström
Reimond SundströmUtbildare, Transportadministratör 054-22 07 98