Caland håller YKB-fortbildningar för yrkesförare av godstransporter

I Sverige måste förare genomgå den första fortbildningen inom sju år från det att lagen började tillämpas, det vill säga senast den 10 september 2016 för godstransporter med tung lastbil(behörighet C1 C1E, C och CE). Därefter ska föraren gå en fortbildning vart femte år.

Fortbildningens huvudmål och syfte är att säkra förarnas kvalifikationer som är nödvändiga för en professionell yrkesförare. Förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen.

Dessa delar ingår i utbildningen.

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter
  3. Lagar och bestämmelser
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Kontakta oss för mer information gällande YKB Utbildningar i Karlstad och hela Värmland

Läs mer om utbildningen här:

YKB